nieuwbouw aloysius Avignonlaan

In De Avenir vind je De Rungraaf voor speciaal onderwijs (so) en De Korenaer Eindhoven voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Beide scholen horen bij de Aloysius Stichting en werken intensief samen. In De Avenir draait het om talentontwikkeling van kinderen en jongeren. In een rustige, veilige én uitdagende leeromgeving geven wij ze de kennis, de vaardigheden en de houding mee die zij nodig hebben voor een betekenisvolle toekomst.

Vanuit De Avenir delen gedragsspecialisten van De Rungraaf Scholing & Advies hun expertise ook met scholen, jeugdhulpinstellingen, kinderopvang en lerarenopleidingen in de regio Eindhoven. Iedereen met vragen over gedrag kan bij ons terecht. Zo versterken wij ‘passend onderwijs’ in de praktijk. Wij bieden scholing, training en coaching voor individuele professionals en teams en kunnen ook leerlingen of groepen leerlingen ondersteunen.

De Rungraaf in Eindhoven biedt speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Wij helpen kinderen bij het leren omgaan met anderen en het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden.

De Rungraaf

De Rungraaf Scholing & Advies

Vanuit De Avenir ondersteunen en adviseren de gedragsspecialisten van De Rungraaf Scholing & Advies leerlingen en vooral ook professionals in het regulier onderwijs en bij kinderopvangorganisaties in de regio. Door onze expertise over ‘gedrag’ te delen helpen wij passend onderwijs vormgeven in onze regio.

Ons uitgebreide aanbod voor scholing, training en coaching focust grotendeels op preventief werken. Zo helpen wij pedagogisch medewerkers, onderwijsprofessionals en teams om tijdig het juiste antwoord te bieden op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Denk aan investeren in een ijzersterk pedagogisch klimaat en goed klassenmanagement.

Scholing & Advies

De Korenaer Eindhoven biedt voortgezet speciaal onderwijs voor jongens en meiden van 12 tot 20 jaar. Wij denken in kansen en helpen jongeren om hun talenten te ontdekken en verder te laten groeien.

De Korenaer Eindhoven

Samenwerking so en vso

Als Aloysiusscholen werken De Rungraaf en De Korenaer Eindhoven vanuit dezelfde (onderwijs)visie, missie, kernwaarden en koers. Wij hebben één zorgaanpak voor leerlingen en bieden een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen en jongeren. Wij werken op eenzelfde manier aan educatief partnerschap met ouders.

Meer over de Aloysius (onderwijs)visie.

Bekijk hier onze korte koersanimatie en zie aan welke koersthema’s wij werken:

DeAvenir

Duurzaam gebouw

Gemeente Eindhoven heeft met De Avenir een gebouw neergezet dat de komende vijftig jaar meekan. Het is relatief eenvoudig aan te passen aan nieuwe wensen in de toekomst.

De Avenir wordt duurzaam en energieneutreaal verwarmd door warmte terug te winnen en door energie op te wekken via zonnepanelen. Het binnenklimaat is gezond, wat het leren en werken in De Avenir prettig maakt.

Veel materialen zijn hergebruikt van de gesloopte panden die eerst op deze plek stonden: puin, beton en staal. Zo is gebouwd met een ‘donorskelet’. De andere bouwmaterialen die zijn toegepast, waren ook zoveel mogelijk duurzaam.

Bij de bouw kregen mensen die lastig aan een baan konden komen, de kans om werkervaring op te doen.

Magazine: De Avenir

Aloysius werkte graag mee aan het magazine dat is gemaakt over de bouw van ons circulaire gebouw! Van architect tot aannemer: alle betrokkenen in het kernbouwteam vertellen in dit magazine over hun bijzondere samenwerking.

In de eerste weken na de verhuizing zijn foto’s gemaakt op De Rungraaf en De Korenaer Eindhoven: kijk, blader en lees!

Passende leeromgeving

Het ontwerp van De Avenir sluit naadloos aan bij wat leerlingen nodig hebben voor een goede ontwikkeling. Bouwheer gemeente Eindhoven betrok Aloysius vanaf dag één bij de bouwvoorbereidingen zodat de onderwijsvisie vertaald kon worden in een eigentijds, passend ontwerp.

Prikkelarm

De Avenir is ingericht in aparte domeinen voor verschillende leeftijdsgroepen, met eigen lokalen bij elkaar. Dat zorgt voor overzicht en veiligheid, wat voor leerlingen in het speciaal onderwijs extra belangrijk is. Verder is het gebouw zo prikkelarm mogelijk ingericht, met onder meer geluiddempend materiaal. De patio’s kunnen gebruikt worden om buiten te spelen of te leren.

Mooie praktijkruimtes

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs worden in De Avenir voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo of op een baan. De praktijklokalen voor onder meer hout- en metaalbewerking en de keuken en het restaurant bieden daarvoor veel inspiratie, bijvoorbeeld voor interne stages. Op het buitenterrein – mede door leerlingen zelf ingericht – is het prima ‘chillen’ voor de jongeren.